DİN PSİKOLOJİSİ

Din psikolojisi, genel anlamda dini psikolojik bakış açısıyla inceleyen sosyal bir bilimdir. Psikoloji duygu, düşünce ve davranışların bilimsel olarak araştırılmasını konu edinirken, din psikolojisi dinî duygu, düşünce ve davranışların incelenmesini konu edinmektedir. Bununla birlikte din psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezahürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını, dinî hayatın diğer ruhî olaylarla münasebetlerini kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Dindarlığın kaynakları, dinî ve manevî tecrübe, dini gelişim, iman ve şüphe, dindarlığın tanımı ve ölçülmesi, dua, dini ritüel ve ibadet psikolojisi, din ve ahlak, Tanrı tasavvurları, din değiştirme, dini tutumlar, birey ve dini grup ilişkisi, din ve ruh sağlığı, ölüm psikolojisi, mistisizmin psikolojik boyutu, kişilik ve din v. b. konular din psikolojisinin araştırma konular arasında yer almaktadır.

Öğretim Üyesi:

YRD. DOÇ.DR.MEBRURE DOĞAN

HIZLI ERİŞİM