HADİS

Hadis:

Hadis bilimi, İlâhiyat Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Temel İslâm Bilimleri arasında yer almıştır. Bu bakımdan, okutulan Hadis derslerinin içeriği oldukça geniş tutulmuş ve Hadis biliminin tüm alanlarına ilişkin konular program elverdiği ölçüde okutulmuştur. Hadis Usûlü dersleri ve bu alandaki araştırmalar, Hadis metodolojisinin temel kavramlarının ana kaynaklara dayalı olarak ortaya konması ile birlikte, Hadis Usûlü problemlerinin tespit ve çözümüne de ağırlık verilmiştir.

Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.

Öğretim Elemanları:

Yrd. Doç. Dr. Arif ALKAN

Yrd. Doç. Dr. Faik AKÇAOĞLU

Arş. Gör. Mustafa Yasin AKBAŞ

 

HIZLI ERİŞİM