İSLAM TARİHİ

1.      İslam tarihçiliğinin başlangıcı,

2.      Kaynakları,

3.      Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi

4.      Tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

Bu ana bilim dalı içerisinde “İslam Tarihi”, “İslam Kurumları Tarihi”, “İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paeografi”, “Siyer ve Kaynakları”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanı:

YRD.DOÇ. DR. EYÜP KURT (İSLAMTARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANI)

HIZLI ERİŞİM