TÜRK DİN MÛSİKÎSİ

1.      Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,

2.      İslam öncesi ve İslam sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,

3.      Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

4.      Klasik ve dini Türk mûsikîsinin günümüze ulaşabilmiş örnekleri,

5.      Önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları,

6.      Türk mûsikînin saz ve söz formları incelenmektedir.

 

 

 

HIZLI ERİŞİM