TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ

  1. Türklerin İslam’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,
  2. Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,
  3. Türk-İslam coğrafyasına yayılmış belli başlı mimari abideler,
  4. Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

Bu ana bilim dalı içerisinde “Türk-İslam Sanatları Tarihi”, “İslam Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi konular lisans programlarında yer almaktadır.

Öğretim Elemanı:

YRD.DOÇ. DR. EYÜP KURT (İSLAMTARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANI)

 

HIZLI ERİŞİM