KURUCU DEKANIN MESAJI

 

 

PROF.DR. REMZİ KAYA 5

 

 

 

 

KURUCU DEKAN’IN MESAJI

 

Sevgili Gençler ve Afyonlu Dostlar,

Yükseköğrenimini Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde sürdürmek isteyen siz gençler ve evlatlarını İslami İlimler Fakültesinde okutmak isteyen siz anne ve babalar, bizim için çok değerli ve çok özelsiniz. Siz gençler, geleceğin ilim ve irfan sahibi seçkin insanları olacaksınız. Siz veliler de milli ve manevi değerle yetişmiş olacak evlatlarınızla gurur duyacaksınız.

Memleketimizde önemli bir yeri olan Afyonkarahisar, ilim ve irfan şehri olmanın yanında vatanımızın kurtuluşunda müstesna bir öneme haizdir. Osmanlılar zamanında hatırı sayılır bir kül­tür potansiyeline sahip olduğu anlaşı­lan şehirde birçok şair, ilim adamı, sanatçı ve hattat yetişmiştir. Afyonkarahisar’ın yetiştirdiği değerlerden biri olan Ahmed Şemseddin Karahisarî Osmanlı’da hat sanatına öncülük etmiş ve bu sahada çığır açmış ekollerden biri kabul edilmektedir. Öyle ki Ahmed Karahisarî’nin geliştirdiği yâkutî üslubu sebebiyle kendisine “Yakut-i Rum” ve hat sanatına getirmiş olduğu yenilikler sebebiyle de “Şemsu’l-Hat” denilmiştir. Afyonkarahisar’da Ahmed Karahisarî gibi yetişen sayısız âlimlerden bazıları arasında, Hanefi fıkıh âlimi Hitab b. Ebi’l-Kasım Karahisarî, 15. yüzyılın en önemli mutasavvıflarından ve Akşemseddin ile beraber Fatih’e yol göstermiş olan Abdurrahim Mısri Karahisari, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en önemli muhaddislerden olan ve Sahih-i Buhari’yi Türkçe’ye tercüme ederek dilimize kazandıran Prof. Kamil Miras, Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür üstadı Ömer Faruk Atabek ve Modern Anatomi’nin Türkiye’deki kurucusu Tabib Ord. Prof. Dr. Mazhar Paşa sayılabilir. Ayrıca Afyonkarahisar’da bulunan Gedik Ahmed Paşa Külliyesinde yetişen âlimlerin de İslam’a yaptığı katkılar azımsanmayacak derecededir.

Afyonkarahisar’da sayısız ilim adamları yetişmiş, bundan sonrada yetişmeye devam edecektir. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde ve yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi’nde, huzur ve güven içinde eğitim ve öğretiminizi sürdürmeniz mümkündür. Fakülte yönetimi olarak tüm eğitim ve öğretim kadromuzla birlikte sizler için hizmete hazır ve en güzel olanı hazırlama gayreti içindeyiz.

Afyonkarahisar, bir ilim ve kültür şehridir. Yukarıda saydığımız önemli âlimlerin yanında, Mevlevi Dergâhı’nın ikinci piri kabul edilen Divane Mehmed Çelebi tarafından kurulan “Karahisar Mevlevihanesi”, asırlardır ibadet edilen camiiler ve âlimler yetiştiren medreseler mevcuttur. Fakültemiz, geçmişini yâd ederek, daha önce hizmet eden âlimlerin tecrübe ve ilminden faydalanıp, tarihi tecrübeyi ve birikimi dikkate alarak geleceğe yeni ufuklar açmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan, çağın gereği olan ilimlerin yanında geleneksel kültürümüzün izini de sürecek bir eğitim kadrosu oluşturarak yükseköğretime katkıda bulunacaktır.

Fakültemiz, huzurlu bir ortamda, Prof. Kâmil Miras kütüphanesi ve sosyal imkânlarıyla adeta bir cazibe merkezi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Karahisarî İlahiyat Yerleşkesi’nde, Hz. Peygamberden aldığı emaneti ifrat ve tefritten uzak, hurafe ve yanlış bilgilerden arınmış, ecdadına layık bir şekilde, geçmişinden faydalanan, temel kaynakları esas alarak her türlü ilme açık, akıl ve nakille uyum halinde eğitim öğretim vermeyi hedeflemektedir. Bu ortam siz gençlerle güzelleşecek ve yarınlarımız sizinle şenlenecektir. Biz, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak, ülkemize hizmet için üstün meziyetlerle yetişecek, maddi ve manevi ilimlerle bezenecek bir eğitim hedeflemekteyiz. 

Siz değerli gençlerimizi Afyonkarahisar’a İslami İlimler Fakültemize bekliyoruz.

Fakültemizde görüşmek üzere…

                                                                                                     

1956 yılında Balıkesir ili, Dursunbey ilçesi Sağırlar Köyü’nde doğdu ve ilk tahsilini burada tamamladı. Daha sonra Dursunbey Kur’ân Kursunda hıfzını bi­tirdi. 1970-1973 İstanbul Çarşamba İmam Hatip Lisesi ve 1976-1977’de Edirne İmam-Hatip Lisesi’nden, 1981’de de Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin açmış olduğu, Kur’ân-ı Kerim Öğretim Görevliliği imtihanını kazanarak, aynı fakültede göreve başladı. 1986'da yüksek lisans 1993’de doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında Yardımcı Doçent 2000’de Doçent ve 2005 yılında Profesör oldu. 1996-1997 ve 2003-2004 öğretim yıllarında Türkmenistan Mahtum Kuli Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 2013 yılında kuruculuğunu üstlendiği Fakültemizde 2016 yılına kadar Dekan olarak görev yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Hocamız 3 yıl önce YÖK tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görevlendirildi. Bu görev kendisine verildiğinde Allah rızası için Hakka ve halka hizmet etmek; 30 yılı aşkın hocalık yaşantısının üzerine edindiği tecrübeleri kendisinin kuracağı bir öğretim kadrosu ile paylaşmak ve bu kadroyla Afyon gibi pek çok açıdan güzide bir şehirde belki de biraz gecikmiş olan İslami İlimler yüksek tahsilini hayata geçirmek amacıyla hiç düşünmeden görevi kabul etti.

Görevi kabul ederken bir tek şartı oldu hocamızın. Bir an evvel öğretim kadrosunu kurmak ve fakülteye öğrenci almak. Hemen işe koyuldu Remzi hocamız ve 6 ay gabi bir süre geçmeden öğretim kadrosu oluşturuldu ve ek kontenjandan öğrenci alındı. İlk öğrenciler ans kampüsü Hukuk fakültesi binasında idi. Çok vakit geçmeden Ahmet Karahisari kampüsüne Şuhut yolundaki sadece İslami İlimler Fakültesine ait müstakil kampüse geçilmesinde de Remzi hocamızın çok önemli çabaları oldu.

Bunun ardından kız öğrencileri için hemen fakültenin yanı başında 300 kişilik bir kız öğrenci yurdu yapımı için girişimler başlarken de Remzi hoca çok ciddi emekler sarf etti. Gerekli tüm ön çalışmalar, izinler, prosedür tamamlandı ve İnşallah yurt bir sonraki eğitim-öğretim dönemine hazır olacak. Bu arada fakültenin diğer yanına da erkek öğrenciler için bir yurt arazisi için gerekli tüm altyapı hazırlanmış durumda. En kısa zamanda erkek öğrenci yurdu için de inşaat başlayacak diye ümit ediyoruz.

İslami İlimler Fakültesi kütüphanesinde 10 bine yakın kitap olmasını ilk kütüphane açılırken bu kadar kısa sürede kimse beklemiyordu belki de.

Remzi hocamız 3 yıllık görev süresince Afyon ilinde defalarda kez ilmi sohbetlere katıldı. Halkla, öğrencilerle sohbetler etti. Vaaz kürsülerinden halka hitap etti. İnsanlara İslam’ı; Rabbimizin ve Peygamberimizin yolunu anlattı. Allah kendisinden Razı olsun. Hocamıza bundan sonraki hizmetlerinde üstün başarılar dilerken, memleketimizin ve insanlarımızın kendisinden daha üstün hizmetler beklediğini acizane hatırlatırız. Hocamızı Allah’a emanet ediyor, kendisine sonsuz minnetlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.

İletişim Bilgileri: remzikaya5@yahoo.com

                                                                                                       Prof. Dr. Remzi KAYA

    Kurucu Dekan

 

HIZLI ERİŞİM