İLKÖĞRETİM DKAB ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ E-POSTA ADRESLERİ

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

E-Posta Adresleri

1

Yrd. Doç.Dr. Arif ALKAN

arif.1959@hotmail.com

2

Yrd. Doç.Dr. Ersan Özten

erozten@hotmail.com

3

Yrd. Doç.Dr. Fatih Çakmak

fcakmak75@hotmail.com

4

 

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bölümümüzde ülkemizdeki bütün İDÖ bölümlerinde uygulanmakta olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programına göre eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Derslerin tamamı alanında uzman olan fakültemiz ve bölümümüz öğretim elemanlarınca verilmektedir.

Başarılı öğrenciler ikinci sınıftan itibaren üst sınıftan 15 kredi ders alabilmektedirler. Diğer fakültelerin aynı bölümüne yatay geçiş yapabilmekte, aynı şekilde bölümümüze de öğrenci kabul edilmektedir. Farabi değişim programına göre de öğrenciler değişim yapabilmektedir.

Öğrencilerimizin gerek üniversitemizin zengin, modern ve teknik bütün imkanlara sahip kütüphanesinden gerekse kuruluş aşamasını tamamlamakta olan özel kütüphanesinden yararlanmaları için her türlü kolaylık sağlanmaktadır.

 

BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI

Değerli Gençler

Tarih boyunca insanlığa ve dünya medeniyetine beşiklik yapan şehirlerden olan Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşı’nda da önemli roller oynamıştır.Böyle bir şehirde yer alan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan İslami İlimler Fakültesi kısa sürede gerek fiziki ortamı gerekse seçkin akademik kadrosu ile adını duyurmaya başlamıştır.Geçmişte Afyon ilinin yetiştirdiği sayısız ilim adamının mirasını devam ettirmeye aday olan fakültemiz ülkemizin ilmî, dinî ve kültürel yapısına büyük katkılar yapmaktadır.

Fakültemiz bünyesindeki İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Yüce Peygamberimizin eğitim ve öğretim prensipleriyle çağımızın pedagoji ilkelerini meczederek geleceğin inançlı, kültürlü ve içinde yaşadığı çağı anlayıp yorumlayabilen gençlerini yetiştirme inanç ve iddiasıyla eğitim öğretime devam etmektedir. Bu felsefeyi benimseyen ve büyük bir gayret ve özveriyle çalışıp kendini bu aziz vatana adayan gençlerimizi fakültemize bekliyoruz.

 

                                                                                                                                 Yrd. Doç.Fatih ÇAKMAK

                                                                                                          İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Bşk.

 

HIZLI ERİŞİM