İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

 

İSLAM TARİHİVE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE  E-POSTA ADRESLERİ

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

E-mail Adresleri

1

Yrd. Doç. Dr. Eyüp KURT

ekurt@aku.edu.tr

2

Yrd. Doç. Dr.  Kenan ÖZÇELİK      

          

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İSLAM TARİHİ

 1. İslam tarihçiliğinin başlangıcı,
 2. Kaynakları,
 3. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi
 4. Tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

Bu ana bilim dalı içerisinde “İslam Tarihi”, “İslam Kurumları Tarihi”, “İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paeografi”, “Siyer ve Kaynakları”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ

 1. Türklerin İslam’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,
 2. Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,
 3. Türk-İslam coğrafyasına yayılmış belli başlı mimari abideler,
 4. Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

Bu ana bilim dalı içerisinde “Türk-İslam Sanatları Tarihi”, “İslam Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi konular lisans programlarında yer almaktadır.

 

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

 1. Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar,
 2. Bunların kaleme aldıkları önemli eserler,
 3. Metin inceleme ve şerhi,
 4. “Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konulardır.

Bu ana bilim dalı içerisinde “Türk Edebiyatı”, “Çocuk Edebiyatı”, “Türkiye Türkçesi”, “Güzel Konuşma ve Yazma”, “Dil ve Kültür” gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.

TÜRK DİN MÛSİKÎSİ

 1. Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,
 2. İslam öncesi ve İslam sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,
 3. Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,
 4. Klasik ve dini Türk mûsikîsinin günümüze ulaşabilmiş örnekleri,
 5. Önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları,
 6. Türk mûsikînin saz ve söz formları incelenmektedir.

 

 

 

BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI

Bu bölüm İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. Bu bağlamda İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır. Ayrıca Müslümanların ilgilendikleri sanat dalları, edebiyat ve musîkî de bu bölümün uhdesinde yer alan diğer başlıklardır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yer alan anabilim dalları şunlardır:

İslam Tarihi

Türk İslam Sanatları Tarihi

Türk İslam Edebiyatı

Türk Din Mûsikîsi

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Kurt

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı

HIZLI ERİŞİM