MÜFREDATLAR

YÜRÜRLÜKTEKİ MÜFREDAT- TYYÇ 2014

İSLAMİ İLİMLER

FAKÜLTESİ

 

İSLAMİ İLİMLER

BÖLÜMÜ

 

 

PROGRAMI

 

BİRİNCİ YIL

 

 BİRİNCİ YARIYIL

 

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

 

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid I (Arapça)

1

1

2

4

 

2

Arap Dili Belagati I (Arapça)

2

0

2

3

 

3

Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü

4

0

4

4

 

4

Hadis İlimleri ve Usûlü

4

0

4

4

 

5

Siyer-i Nebi I

2

0

2

3

 

6

İslam İbadet Esasları I

2

0

2

3

 

7

Dini Musiki

2

0

2

2

 

8

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2

0

2

2

 

9

Türk Dili I

2

0

2

2

 

10

Yabancı Dil I

3

0

3

3

 

TOPLAM

24

1

25

30

 

 

BİRİNCİ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid II (Arapça)

1

1

2

4

2

Arap Dili ve Belagati II (Arapça)

2

0

2

3

3

Tefsir I (Arapça)

2

0

2

3

4

Hadis I (Arapça)

2

0

2

3

5

İslâm İbâdet Esasları II

2

0

2

3

6

Akâid Esasları

3

0

3

4

7

Siyer-i Nebi II

2

0

2

3

8

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2

0

2

2

9

Türk Dili II

2

0

2

2

10

Yabancı Dil II

3

0

3

3

TOPLAM

21

1

22

30

 

İKİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid III (Arapça)

1

1

2

4

2

Arap Dili ve Belagati III (Arapça)

2

0

2

3

3

Tefsir II (Arapça)

2

0

2

3

4

Hadis II

2

0

2

3

5

Fıkıh Usûlü

4

0

4

4

6

İslâm Tarihi I

2

0

2

3

7

Kelam I

2

0

2

3

8

Din Psikolojisi

2

0

2

3

9

Mantık

2

0

2

2

10

Alan Dışı Seçmeli Ders I (*)

2

0

2

2

TOPLAM

21

1

22

30

(*) Üniversite ders havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.

İKİNCİ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid IV (Arapça)

1

1

2

4

2

Arap Dili ve Belagati IV (Arapça)

2

0

2

3

3

Fıkıh I (Arapça)

2

0

2

3

4

Tefsir III(Arapça)

2

0

2

3

5

Hadis III

2

0

2

3

6

Kelâm II

2

0

2

3

7

İslam Tarihi II

2

0

2

3

8

Din Sosyolojisi

2

0

2

3

9

Din Eğitimi

2

0

2

3

10

Alan Dışı Seçmeli Ders II (*)

2

0

2

2

TOPLAM

19

1

20

30

(*) Üniversite ders havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.

ÜÇÜNCÜ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid V (Arapça)

1

1

2

4

2

Arap Dili ve Belagati V (Arapça)

2

0

2

3

3

Tefsir IV (Arapça)

2

0

2

3

4

Hadis IV

2

0

2

3

5

Fıkıh II(Arapça)

2

0

2

3

6

Kelâm III

2

0

2

3

7

Tasavvuf I

2

0

2

2

8

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

2

0

2

2

9

Osmanlı Türkçesi

2

0

2

2

10

Seçmeli Ders I

2

0

2

5

TOPLAM

19

1

20

30

SEÇMELİ DERSLER I. GRUP

1

Beden Eğitimi

2

0

2

5

2

Güzel Sanatlar

2

0

2

5

3

Dini Musiki

2

0

2

5

4

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

2

0

2

5

5

Peygamberler Tarihi

2

0

2

5

6

Pratik Arapça I (Arapça)

2

0

2

5

7

Medya Arapçası (Arapça)

2

0

2

5

8

Kur'ân'da Ehl-i Kitap

2

0

2

5

9

Osmanlıca Edebi Metinler

2

0

2

5

10

Klasik Siyer Metinleri (Arapça)

2

0

2

5

11

Güzel Kur'ân Okuma I (Arapça)

2

0

2

5

12

Fıkhî Mezhepler Tarihi

2

0

2

5

13

Klasik Arapça Metinler (Arapça)

2

0

2

5

14

Klasik Tefsir Metinleri (Arapça)

2

0

2

5

15

Arap Dili ve Belagati I

2

0

2

5

 

ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid VI (Arapça)

1

1

2

4

2

Arap Dili ve Belagati VI (Arapça)

2

0

2

3

3

Tefsir V (Arapça)

2

0

2

3

4

Hadis V

2

0

2

3

5

Fıkıh III(Arapça)

2

0

2

3

6

Tasavvuf II

2

0

2

3

7

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

3

8

Felsefe Tarihi

2

0

2

2

9

İslami Türk Edebiyatı

2

0

2

3

10

Seçmeli Ders II

2

0

2

3

TOPLAM

19

1

20

30

SEÇMELİ DERSLER II. GRUP

1

Klasik Kelam Metinleri (Arapça)

2

0

2

3

2

Arap Dili ve Belagati II (Arapça)

2

0

2

3

3

Kur'ân’a Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

3

4

Türkiye’de Din Eğitimi Sorunları

2

0

2

3

5

Osmanlı Dönemi İslâm Hukuku

2

0

2

3

6

Modernleşme Dönemi Tefsir Metinleri (Arapça)

2

0

2

3

7

Mecelle ve Külli Kaideler

2

0

2

3

8

Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

0

2

3

9

Klasik Fıkıh Metinleri (Arapça)

2

0

2

3

10

Dini Gelişim ve Öğrenme

2

0

2

3

11

Güzel Kur'an Okuma II (Arapça)

2

0

2

3

12

Pratik Arapça II (Arapça)

2

0

2

3

 

DÖRDÜNCÜ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid VII (Arapça)

1

1

2

3

2

Tefsir VI (Arapça)

2

0

2

2

3

Hadis VI

2

0

2

2

4

Fıkıh IV

2

0

2

2

5

İslâm Felsefesi

3

0

3

3

6

Dinler Tarihi I

2

0

2

2

7

Bitirme Ödevi

0

2

2

6

8

Seçmeli III

2

0

2

5

9

Seçmeli IV

2

0

2

5

TOPLAM

16

3

19

30

SEÇMELİ DERSLER III. Ve IV. GRUP

1

Günümüz Hadis Problemleri

2

0

2

5

2

Günümüz Kelam Problemleri

2

0

2

5

3

Günümüz Fıkıh Problemleri

2

0

2

5

4

Günümüz Tefsir Problemleri

2

0

2

5

5

İslâm Miras Hukuku

2

0

2

5

6

Tasavvuf Kaynaklı Akımlar

2

0

2

5

7

Din Öğretiminde Yöntemler

2

0

2

5

8

Mecelle ve Külli Kaideler

2

0

2

5

9

İnsan Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama

2

0

2

5

10

Günümüz Tefsir Problemleri

2

0

2

5

11

Güzel Kur'an Okuma III

2

0

2

5

12

Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

2

0

2

5

13

Türk Düşünce Tarihi

2

0

2

5

14

Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar

2

0

2

5

15

Kur'an'da İnsan ve Eğitim

2

0

2

5

16

Klasik İslam Tarihi Metinleri (Arapça)

2

0

2

5

17

Klasik Tasavvuf Metinleri (Arapça)

2

0

2

5

18

Farsça I

2

0

2

5

19

Mukayeseli İslam Hukuku Metinleri (Arapça)

2

0

2

5

20

Kur'an Meali Teknikleri

2

0

2

5

 

DÖRDÜNCÜ YIL

İKİNCİ YARIYIL

NO

DERS ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Kur'ân Okuma ve Tecvid VIII (Arapça)

1

1

2

2

2

Din Felsefesi

2

0

2

2

3

Hitâbet ve Meslekî Uygulama

1

1

2

6

4

Dinler Tarihi II

2

0

2

2

5

İtikadi İslam Mezhepleri

2

0

2

2

6

Seçmeli Ders V

2

0

2

4

7

Seçmeli Ders VI

2

0

2

4

8

Seçmeli Ders VII

2

0

2

4

9

Seçmeli Ders VIII

2

0

2

4

TOPLAM

16

2

18

30

SEÇMELİ DERSLER IV. V. VI. VII. Ve VIII. GRUP

1

Konularına Göre Tefsir Metinleri (Arapça)

2

0

2

4

2

Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri

2

0

2

4

3

İslâm Vakıf Hukuku

2

0

2

4

4

Çağdaş İslam Düşünürleri

2

0

2

4

5

Çağdaş Ahlak Problemleri

2

0

2

4

6

Modern İslam Tarihi Metinleri (Arapça)

2

0

2

4

7

İslam Felsefesi Metinleri (Arapça)

2

0

2

4

8

İslam Eğitim Tarihi

2

0

2

4

9

Güzel Kur'an Okuma IV

2

0

2

4

10

Farsça II

2

0

2

4

11

Türkiye'nin Dini Coğrafyası

2

0

2

4

12

Dinler Tarihi Metinleri (Arapça)

2

0

2

4

13

Osmanlı Dönemi İslam Düşüncesi

2

0

2

4

14

Vaaz ve Hutbe Teknikleri

2

0

2

4

15

Ahkâm Ayetleri  (Arapça)

2

0

2

4

16

Modern Fıkıh Metinleri (Arapça)

2

0

2

4

17

Sosyal Psikoloji

2

0

2

4

18

İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

0

2

4

19

Dini Hitabet

2

0

2

4

20

Osmanlı Siyasi Tarihi

2

0

2

4

21

Şiilik

2

0

2

4

22

Ailede Din Eğitimi

2

0

2

4

23

Tasavvuf Literatürü

2

0

2

4

24

Kur'ân’ın Ana Konuları

2

0

2

4

 

Parantez içinde (Arapça) şeklinde belirtilen derslerin eğitim dilleri ARAPÇA’ dır.

 

Üçüncü yarıyıldan itibaren Kur'an Okuma ve Tecvid Derslerini (III-VIII)alabilmek için alt yarıyıllardan başarısız olduğu Kur’an Okuma ve Tecvid Derslerinin sayısı biri geçemez.

 

 

GENEL TOPLAMLAR

 

 

 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI

146

 

 

 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI

10

 

 

 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI

20

 

 

 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ

38

 

 

 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ

0

 

 

 

TOPLAM AKTS KREDİSİ

240

 

 
             
             

 

 

  1. 2015-2016 Öğretim yılından itibaren Zorunlu Arapça Hazırlık sınıfının müfredatının aşağıdaki gibi uygulanmasına,

İSLAMİ İLİMLER ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI MÜFREDATI

 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI( 1. YARIYIL)

NO

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

TOPLAM

AKTS

1

Gramer(Sarf-Nahiv)

10

0

10

10

2

Okuma Anlama(Kıraa)

6

2

8

8

3

Sözlü Anlatım(Muhadese)

2

2

4

4

4

Yazılı Anlatım(İmla-İnşa)

1

1

2

4

5

Arap Dili Fonetiği(Tashih-i Huruf)

1

1

2

4

TOPLAM

 

20

6

26

30

 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ( 2. YARIYIL)

1

Gramer(Sarf-Nahiv)

10

0

10

10

2

Okuma Anlama(Kıraa)

6

2

8

8

3

Sözlü Anlatım(Muhadese)

2

2

4

4

4

Yazılı Anlatım(İmla-İnşa)

1

1

2

4

5

Arap Dili Fonetiği(Tashih-i Huruf)

1

1

2

4

TOPLAM

 

20

6

26

30

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI

 

                 

 1. SINIF

 

GÜZ YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

TRK101

Türk Dili I

2

0

2

2

Zorunlu

 

2

YAD101

Yabancı Dil I

3

0

3

3

Seçmeli

 

3

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

Zorunlu

 

4

ILK101

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

3

Zorunlu

 

5

ILK103

Psikolojiye Giriş

2

0

2

4

Zorunlu

 

6

ILK105

Temel Dini Bilgiler I

3

0

3

5

Zorunlu

 

7

ILK107

Arapça I

1

2

3

5

Zorunlu

 

8

ILK109

Kur'an-ı Kerim Okuma Bilgisi ve Becerisi I

1

2

3

4

Zorunlu

 

9

SG102

Seçmeli Ders I

2

0

2

2

Seçmeli

 

TOPLAM

19

4

23

30

   
                 

Seçmeli Ders I Grubu

 

1

ILK111

Beden Eğitimi

2

0

2

2

Seçmeli

 

2

ILK113

Güzel Sanatlar

2

0

2

2

Seçmeli

 

3

ILK115

Türk Din Bilginleri

2

0

2

2

Zorunlu

 

4

ILK117

Türk Düşünce Tarihi

2

0

2

2

Zorunlu

 

5

ILK119

İslam'da Mistik Düşünce Yaklaşımları

2

0

2

2

Zorunlu

 

6

ILK121

Hz. Muhammed'e Çağdaş ve Evrensel Yaklaşımlar

2

0

2

2

Zorunlu

 

 

 

 1. SINIF

 

BAHAR YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

TUR102

Türk Dili II

2

0

2

2

Zorunlu

 

2

YAD102

Yabancı Dil II

3

0

3

3

Seçmeli

 

3

AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

Zorunlu

 

4

İLK102

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

3

Zorunlu

 

5

İLK104

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

3

Zorunlu

 

6

İLK106

Temel Dini Bilgiler II

3

0

3

4

Zorunlu

 

7

İLK108

Arapça II

1

2

3

5

Zorunlu

 

8

İLK110

İslam Tarihi

2

0

2

5

Zorunlu

 

9

İLK112

Hazret-i Muhammed'in Hayatı

2

0

2

3

Zorunlu

 

TOPLAM

20

2

22

30

   

 

                 

2. SINIF 

 

GÜZ YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

ILK201

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

5

Zorunlu

 

2

ILK203

Din Psikolojisi

2

0

2

5

Zorunlu

 

3

ILK205

Felsefeye Giriş

2

0

2

4

Zorunlu

 

4

ILK207

Kur'an-ı Kerim Okuma Bilgisi ve Becerisi II

1

2

3

5

Zorunlu

 

5

ILK209

Arapça III

1

2

3

5

Zorunlu

 

6

ILK211

Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri

2

0

2

4

Zorunlu

 

7

ALN901

Alan Dışı Seçmeli Ders I (*)

2

0

2

2

Zorunlu

 

TOPLAM

13

4

17

30

   

 

 2. SINIF 

 

 BAHAR YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

ILK202

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

4

5

Zorunlu

 

2

ILK204

Din Sosyolijisi

2

0

2

4

Zorunlu

 

3

ILK206

Arapça IV

1

2

3

5

Zorunlu

 

4

ILK208

İslami Türk Edebiyatı

2

0

2

4

Zorunlu

 

5

ILK210

Tefsir

2

0

2

5

Zorunlu

 

6

ILK212

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

5

Zorunlu

 

7

ALN902

Alan Dışı Seçmeli Ders II (*)

2

0

2

2

Zorunlu

 

TOPLAM

13

4

17

30

 

 

 

                 

 3.SINIF 

 

 GÜZ YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

ILK301

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Zorunlu

 

2

ILK303

Medya ve İletişim

2

0

2

5

Zorunlu

 

3

ILK305

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

3

5

Zorunlu

 

4

ILK307

Ahlak Felsefesi

2

0

2

5

Zorunlu

 

5

ILK309

Kelam

2

0

2

5

Zorunlu

 

6

ILK311

Kur'an-ı Kerim Okuma Bilgi ve Becerisi III

1

2

3

3

Zorunlu

 

7

 

Seçmeli Ders Grubu

2

0

2

3

Seçmeli

 

TOPLAM

12

4

16

30

   
   

 

 

 

 

 

           

Seçmeli Ders Grubu

   

1

ILK313

Grup Çalışması ve Grupla Çalışma Teknikleri

2

0

2

3

Seçmeli

 

2

ILK315

Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

0

2

3

Seçmeli

 

3

ILK317

Osmanlı'da Kent Kültürü

2

0

2

3

Seçmeli

 

4

ILK319

Din ve Kültür

2

0

2

3

Seçmeli

 

5

ILK321

Medya Arapçası

2

0

2

3

Seçmeli

 

 

 3. SINIF 

 

 BAHAR YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

ILK302

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

4

5

Zorunlu

 

2

ILK304

İslam'da Sanat ve Estetik

2

0

2

4

Zorunlu

 

3

ILK306

Dini Musiki

2

0

2

3

Zorunlu

 

4

ILK308

Din Felsefesi

2

0

2

5

Zorunlu

 

5

ILK310

Mezhepler Tarihi

2

0

2

5

Zorunlu

 

6

ILK312

Yaşayan Dünya Dinleri

2

0

2

5

Zorunlu

 

7

 

Seçmeli Ders Grubu

2

0

2

3

Seçmeli

 

TOPLAM

14

2

16

30

   
                 

Seçmeli Ders  Grubu

   

1

ILK314

Güncel Dini Konular

2

0

2

3

Seçmeli

 

2

ILK316

Kur'an-ı Kerim'e Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

2

3

Seçmeli

 

3

ILK318

Dinler Arası Diyalog

2

0

2

3

Seçmeli

 

4

ILK320

Klasik Fıkıh Metnleri

2

0

2

3

Seçmeli

 

5

ILK322

Türk Kültüründe Hadis

2

0

2

3

Seçmeli

 

 

           

 

 

4. SINIF 

 

 GÜZ YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

ILK401

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

4

Zorunlu

 

2

ILK403

Özel Eğitim

2

0

2

4

Zorunlu

 

3

ILK405

Okul Deneyimi

1

4

5

5

Zorunlu

 

4

ILK407

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

4

5

Zorunlu

 

5

ILK409

Ahlak ve Değerler Eğitimi

2

0

2

5

Zorunlu

 

6

ILK411

Rehberlik

3

0

3

4

Zorunlu

 

7

 

Seçmeli Ders IV

2

0

2

3

Seçmeli

 

TOPLAM

14

6

20

30

   
   

 

 

 

 

           

Seçmeli Ders IV Grubu

   

1

ILK413

Çağdaş İslam Düşünürleri

2

0

2

3

Seçmeli

 

2

ILK415

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

3

Seçmeli

 

3

ILK417

İslam'da Bilim Tarihi

2

0

2

3

Seçmeli

 

4

ILK419

Fıkıh Mezheplerinin Oluşumu

2

0

2

3

Seçmeli

 

 

   4. SINIF 

 

 BAHAR YARIYIL

 

NO

DERS KODU

DERS ADI

TEORİK

UYG.

TOPLAM

AKTS

DERS TÜRÜ

 
 

1

ILK402

Hz. Muhammed'in Sözleri

2

0

2

4

Zorunlu

 

2

ILK404

Kültürler Arası Din ve Ahlak

3

0

3

4

Zorunlu

 

3

ILK406

Din Öğretimi Bilimi

3

0

3

5

Zorunlu

 

4

ILK408

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

8

8

Zorunlu

 

5

ILK410

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

3

Zorunlu

 

6

ILK412

Türk Eğitimi Sistemi ve Okul

2

0

2

3

Zorunlu

 

7

 

Seçmeli Ders V

2

0

2

3

Seçmeli

 

TOPLAM

17

6

23

30

   
                 

Seçmeli Ders V Grubu

   

1

ILK414

Diksiyon

2

0

2

3

Seçmeli

 

2

ILK416

Bilgisayar

2

0

2

3

Seçmeli

 

3

ILK418

Güzel Konuşma ve Yazma

2

0

2

3

Seçmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM