YÖNETİM ÖRGÜTÜ VE KURULLAR

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM ÖRGÜTÜ VE KURULLAR

 

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

Görevi   

Unvan Ad Soyad

Rektör   

Prof.Dr. Mustafa SOLAK

Rektör Yardımcısı               

Prof.Dr. M. Hilmi UÇAN

Rektör Yardımcısı               

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Rektör Yardımcısı               

Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ

 

 

                                         

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİMİ

Görevi   

Unvan Ad Soyad

Dekan   

Prof. Dr. M. HİLMİ UÇAN

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. EYYÜP SABRİ FANİ  

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. MEBRURE DOĞAN

Fakülte Sekreteri

YUSUF PINAR

Öğrenci İşleri Şefi

 

 

            

 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Unvan Ad Soyad

Bölümü

Görevi

Prof . Dr. M. HİLMİ UÇAN

DEKAN

Başkan

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN

 Profesör Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

 Profesör Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. YILMAZ İÇAĞA    

 Profesör temsilcisi

Üye

Doç. Dr. MURAT PEKER

 Doçent Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. HARUN CANSIZ

Doçent Temsilcisi

Üye

Yard. Doç. DR. EYYÜP SABRİ FANİ

Yardımcı Doçent Temsilcisi

Üye

 

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU

Unvan Ad Soyad

Görevi

Prof . Dr. M. HİLMİ UÇAN

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. YILMAZ İÇAĞA

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. MURAT PEKER

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. HARUN CANSIZ

Doçent Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. EYYÜP SABRİ FANİ

Yardımcı Doçent Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Musa AKPINAR

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKMAK

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Zekiye SÖNMEZ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr Eyüp KURT

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

Yusuf PINAR

Fakülte Sekreter V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM/ANABİLİM BAŞKANLARI

 

Unvan Ad Soyad

Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Musa AKPINAR

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKMAK

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Zekiye SÖNMEZ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr Eyüp KURT

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM