“Türkiye’de Din Eğitimi” Konferansı – Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal tarafından Fakültemizde “Türkiye’de Din Eğitimi” konulu konferans verildi.

İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mebrure Doğan ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı konferansta İlahiyat Fakültelerinin tarihini anlatarak konuşmasına başlayan Yrd. Doç. Dr. Öcal, İlahiyat Fakültelerinin 116 yıllık geçmişinin olduğunu söyledi. Dini eğitimin aslında Hira Mağarası’nda başladığını dile getiren Öcal, “Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti vahiy edilmiştir. Dördüncü ve beşinci ayetlerinde kalemle yazı yazmaktan, insana bilmediğini öğretmekten bahseden ayetler eğitim öğretim bakımından bizim için çok önemlidir ve fiilen İslami eğitimler orda başlamıştır” dedi. Kurumsal hale gelmenin ilk örneğinin Suffalar olduğunu dile getiren Öcal “İslamın ilk medresi, ilk eğitim merkezi,  ilk yatılı okuludur Suffa. Atalarımız, Büyük Selçuklular Bağdat’ta medreseyi kurdular. O tarihi esas alırsak yaklaşık 1000 yıllık medrese ve üniversite geleneğimiz var” diye konuştu.

Darülfünun’un gelişim sürecini de anlatan Öcal, “1845-1846 yıllarında Darülfünun diye bir kavram ortaya çıktı. 1860 yılların başında açıldı. Dersler verilmeye başlandı, çeşitli yıllarda açıldı kapandı. 1900 yılında 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümü dolayısıyla bir daha kapanmamak üzere açıldı. Darülfünun’un 3 bölümü vardı. Birisi Ulum-u Diniye diğer ikisi ise edebiyat ve fen bölümüdür. Ulum-u Diniye bölümü şuanda İlahiyat Fakültelerinin karşılığıdır” ifadelerini kullandı.

Konferans soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.