PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ HAKKINDA DUYURU!!!

YÖK kararı ile İlahiyat Fakültelerinde örgün olarak eğitime devam eden öğrencilere pedagojik formasyon derslerini lisans sürecinde kendi fakültelerinde almalarına hak tanınmıştır. Bu sebeple öğrencilerimizin Eğitim Fakültelerinden almış oldukları pedagojik formasyon derslerini gösterir transkript belgelerini ibraz etmek suretiyle intibakları yapılacak ve almadıkları dersler de fakültemizdeki ilgili program çerçevesinde ücretsiz olarak verilecektir.

Söz konusu öğrencilerin Eğitim Fakültesi'nden transkript ve ilişik kesme belgelerini alıp en son 22.09.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar ders muafiyet dilekçeleri ile birlikte Fakültemiz öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.