Uluslararası Kudüs Sempozyumu

Dekanımız Prof. Dr. Mustafa GÜLER, “Osmanlı İdaresinin Kudüs Müslümanlarına Sahip Çıkma Anlayışı” ve İslam Tarihi Anabilim dalı öğretim elemanımız Uzm. Abdullah ÇAKMAK, “Osmanlı İdaresinin Kudüs’te Yerleşmesi ve Sancaktaki Osmanlı İdari Sistematiği” başlıklı bildirileri ile Uluslararası Kudüs Sempozyumu’na (23-24 Eylül 2017, İstanbul) katılmışlardır.