2017-2018 Oryantasyon Programı

Fakültemize yeni kayıt yaptırmış öğrencilerimiz için oryantasyon programı 28.09.2017 tarihinde fakültemiz konferans salonunda gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde, üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa GÜLER ile Uzm. Avşar BAŞ tarafından Erasmus+ ve Mevlana gibi öğrenci değişim programları hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde ise, fakültemiz öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKMAK, Arş. Gör. Dr. Münir Yaşar KAYA, Arş. Gör. Enes TAŞ, Arş. Gör. Faruk ORUÇ ve Arş. Gör. Mustafa Yasin AKBAŞ tarafından fakültemizdeki bölümler ve dersler, ders geçme sistemi gibi konularda öğrencilere malumat verildi.