Arş. Gör. Emin UZ doktor oldu.

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Emin UZ, 12.10.2017 tarihinde girmiş olduğu Doktora Tez Savunma Sınavında başarılı olmuş ve “Dr.” ünvanı almıştır.