Uluslararası Bolvadin Sempozyumu

Dekanımız Prof. Dr. Mustafa GÜLER, “Selçuklu’dan Osmanlıya XVI. Asırda Bolvadin Vakıfları”; öğretim elemanlarımızdan Yrd. Doç. Dr. Zekiye SÖNMEZ, “Bolvadinli Kadınların Millî ve Dinî Kültürün Aktarılmasındaki Rolleri”; Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞEN, “Bolvadinli Bir Müderrisin Portresi: Yunuszade Ahmed Vehbi Efendi’nin (1870-1938) Hayatı ve Muhtelif Dergilerde Yayınlanan Yazı ve Şiirlerinin Tanıtımı” ve Uzm. Abdullah ÇAKMAK da “Bolvadin Menzili’nin Osmanlı Haberleşme Sistemindeki Yeri ve Önemi (1700-1750)” başlıklı bildirileri ile Uluslararası Bolvadin Sempozyumu’na (13-14 Ekim 2017, Bolvadin/Afyonkarahisar) katılmışlardır.