Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp KURT, Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi’ne (28-29 Ekim 2017, İstanbul) “İstişare ve Hz. Peygamberin Yönetimindeki Yeri” ve “Max Weber’in Karizmatik Otorite Kuramı Bağlamında Hz. Peygamberin Otoritesi” başlıklı bildirileri ile katılmıştır.