Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekiye Sönmez, Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu’na (2-4 Kasım 2017, Sivas) "Hz. Ömer'in Arap Yarımadası ve Çevresindeki Hıristiyanlarla Münasebetleri" başlıklı bir bildiri ile katılmıştır.