Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Duran

ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Ü. Eyüp Sabri Fani Öğr. Gör. Kasım Koç Arş. Gör. Dr. Emin Uz Arş. Gör. M. Emin Görgün
0.272.217 44 51 / 5751 0.272.217 44 51 / 5746 0.272.217 44 51 / 5729 0.272.217 44 51 / 5763
esfani@aku.edu.tr kasimkoc@aku.edu.tr eminuz@aku.edu.tr megorgun@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Zakaria Kassab Öğr. Gör. Dr. M. Kadhim alMajmaie Öğr. Gör. Hasan Ambarek Öğr. Gör. Dr. Ola Hassan
0.272.217 44 51 / 5762 0.272.217 44 51 / 5703 0.272.217 44 51 / 5703 0.272.217 44 51 / 5758
zkassab@aku.edu.tr @aku.edu.tr @aku.edu.tr @aku.edu.tr

HADİS ANABİLİM DALI

Hadis Bilim Dalı

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Arif Alkan Dr. Öğr. Ü. Faik Akçaoğlu Arş. Gör. Mustafa Yasin Akbaş
0.272.217 44 51 / 5745 0.272.217 44 51 / 5748 0.272.217 44 51 / 5730
aalkan@aku.edu.tr fakcaoglu@aku.edu.tr myakbas@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

İslam Hukuku Bilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Doç. Dr. Ahmet Duran Dr. Öğr. Ü. Münir Yaşar Kaya Arş. Gör. Faruk Oruç
0.272.217 44 51 / 5744 0.272.217 44 51 / 5726 0.272.217 44 51 / 5727
@aku.edu.tr munirkaya@aku.edu.tr foruc@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Kelam Bilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Mücteba Altındaş Dr. Öğr. Ü. Ersan Özten
0.272.217 44 51 / 5743 0.272.217 44 51 / 5764
altindas@aku.edu.tr erozten@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Tasavvuf Bilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı


TEFSİR ANABİLİM DALI

​Tefsir Bilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Musa Akpınar Dr. Öğr. Ü. Ercan Şen Arş. Gör. Dr. Fatih Özaktan Öğr. Gör. H. Hüseyin Havuz
0.272.217 44 51 / 5759 0.272.217 44 51 / 5716 0.272.217 44 51 / 5760 0.272.217 44 51 / 5717
makpinar@aku.edu.tr ercansen@aku.edu.tr fozaktan@aku.edu.tr hhhavuz@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Kadir Yıldırım Arş. Gör. Mustafa Can
0.272.217 44 51 / 5728 0.272.217 44 51 / 5704
kadiryildirim@aku.edu.tr mcan@aku.edu.tr