Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Duran

ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Sabri Fani Dr. Öğr. Üyesi Emin Uz Öğr. Gör. Dr. Zakaria Kassab   Öğr. Gör. Dr. M. Kadhim alMajmaie
0.272.217 44 51 / 3114 0.272.217 44 51 / 3102 0.272.217 44 51 / 3145   0.272.217 44 51 / 3134
esfani@aku.edu.tr eminuz@aku.edu.tr zkassab@aku.edu.tr   @aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Ola Hassan Öğr. Gör. Kasım Koç Öğr. Gör. Hasan Ambarek Arş. Gör. M. Emin Görgün
0.272.217 44 51 / 3141 0.272.217 44 51 / 3132 0.272.217 44 51 / 3134 0.272.217 44 51 / 3135
@aku.edu.tr kasimkoc@aku.edu.tr @aku.edu.tr megorgun@aku.edu.tr
Arş. Gör. Muhammet Çelik
ÖYP

HADİS ANABİLİM DALI

Hadis Bilim Dalı

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Arif Alkan Dr. Öğr. Üyesi Faik Akçaoğlu Arş. Gör. Mustafa Yasin Akbaş   Arş Gör. Bilal Değirmenci
0.272.217 44 51 / 3115 0.272.217 44 51 / 3125 0.272.217 44 51 / 3138  ÖYP
aalkan@aku.edu.tr fakcaoglu@aku.edu.tr myakbas@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

İslam Hukuku Bilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

 
Doç. Dr. Ahmet Duran Dr. Öğr. Üyesi Münir Yaşar Kaya Arş. Gör. Faruk Oruç   Arş. Gör. M. Selman Tüfekçioğlu
0.272.217 44 51 / 3103 0.272.217 44 51 / 3140 0.272.217 44 51 / 3127 ÖYP
@aku.edu.tr munirkaya@aku.edu.tr foruc@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Kelam Bilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mücteba Altındaş Dr. Öğr. Üyesi Ersan Özten
0.272.217 44 51 / 3139 0.272.217 44 51 / 3122
altindas@aku.edu.tr erozten@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Tasavvuf Bilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Orkhan Musakhanov
0.272.217 44 51 / 3142
omusakhanov@aku.edu.tr

TEFSİR ANABİLİM DALI

​Tefsir Bilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Musa Akpınar Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şen Arş. Gör. Dr. Fatih Özaktan Öğr. Gör. H. Hüseyin Havuz
0.272.217 44 51 / 3136 0.272.217 44 51 / 3121 0.272.217 44 51 / 3128 0.272.217 44 51 / 3130
makpinar@aku.edu.tr ercansen@aku.edu.tr fozaktan@aku.edu.tr hhhavuz@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Kadir Yıldırım Arş. Gör. Mustafa Can
0.272.217 44 51 / 3131 0.272.217 44 51 / 3129
kadiryildirim@aku.edu.tr mcan@aku.edu.tr