İslam Tarihi ve Sanatları

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Kurt

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

İslam Tarihi Bilim Dalı

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Kurt Uzm. Abdullah Çakmak
0.272.217 44 51 / 5725 0.272.217 44 51 / 5758
ekurt@aku.edu.tr acakmak@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)  

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Kenan Özçelik
0.272.217 44 51 / 5719
kozcelik@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

İslam Sanatları Bilim Dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı