İslam Tarihi ve Sanatları

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Eyüp Kurt

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

İslam Tarihi Bilim Dalı

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Kurt Öğr. Gör. Abdullah Çakmak
0.272.217 44 51 / 5725 0.272.217 44 51 / 5758
ekurt@aku.edu.tr acakmak@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Özçelik
0.272.217 44 51 / 5719
kozcelik@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

İslam Sanatları Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Şenel
0.272.217 44 51 / 5725
asenel@aku.edu.tr

Türk Din Musikisi Bilim Dalı