Felsefe ve Din Bilimleri

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zekiye Sönmez

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Din Eğitimi Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Çakmak
0.272.217 44 51 / 5722
fcakmak@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

Din Felsefesi Bilim Dalı


Din Psikolojisi Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mebrure Doğan
0.272.217 44 51 / 5703
mebruredogan@aku.edu.tr

Din Sosyolojisi Bilim Dalı


Dinler Tarihi Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Zekiye Sönmez
0.272.217 44 51 / 5724
zsonmez@aku.edu.tr
(İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı)

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

İslam Felsefesi Bilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Enes Taş
0.272.217 44 51 / 5736
etas@aku.edu.tr

İslam Ahlakı Bilim Dalı

Mantık Bilim Dalı