Felsefe ve Din Bilimleri

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Zekiye Sönmez

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çakmak
0.272.217 44 51 / 5706
fcakmak@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

Din Felsefesi Bilim Dalı

Arş. Gör. Hasan Çetin
0.272.217 44 51 / 5751
hasancetin@aku.edu.tr

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mebrure Doğan
0.272.217 44 51 / 5703
mebruredogan@aku.edu.tr

Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Akbarshah Ahmadi
0.272.217 44 51 / 5722
ahmadi@aku.edu.tr

Dinler Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Sönmez
0.272.217 44 51 / 5724
zsonmez@aku.edu.tr
(İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı)

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

İslam Felsefesi Bilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Enes Taş Arş. Gör. Nesrin Bağcı Erciyas 
0.272.217 44 51 / 5736 ÖYP
etas@aku.edu.tr

İslam Ahlakı Bilim Dalı

Mantık Bilim Dalı