Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Duran

ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI

     
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri Fani   Öğr. Gör. Kasım Koç   Arş. Gör. Emin Uz   Arş. Gör. M. Emin Görgün
0.272.217 44 51 / 5751   0.272.217 44 51 / 5746   0.272.217 44 51 / 5729   0.272.217 44 51 / 5763
esfani@aku.edu.tr   kasimkoc@aku.edu.tr   eminuz@aku.edu.tr   megorgun@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)            
             
     
Öğr. Gör. Dr. Zakaria Kassab   Öğr. Gör. Dr. M. Kadhim alMajmaie   Öğr. Gör. Hasan Ambarek   Öğr. Gör. Dr. Ola Hassan
0.272.217 44 51 / 5762   0.272.217 44 51 / 5703   0.272.217 44 51 / 5703   0.272.217 44 51 / 5758
zkassab@aku.edu.tr   @aku.edu.tr   @aku.edu.tr   @aku.edu.tr
             
           
Öğr. Gör. Dr. Resul Ersöz            
0.272.217 44 51 / 5749            
@aku.edu.tr            

HADİS ANABİLİM DALI

Hadis Bilim Dalı

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

       
Yrd. Doç. Dr. Arif Alkan   Yrd. Doç. Dr. Faik Akçaoğlu   Arş. Gör. Mustafa Yasin Akbaş    
0.272.217 44 51 / 5745   0.272.217 44 51 / 5748   0.272.217 44 51 / 5730    
aalkan@aku.edu.tr   fakcaoglu@aku.edu.tr   myakbas@aku.edu.tr    
(Anabilim Dalı Başkanı)            

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

İslam Hukuku Bilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

       
Doç. Dr. Ahmet Duran   Arş. Gör. Dr. Münir Yaşar Kaya   Arş. Gör. Faruk Oruç    
0.272.217 44 51 / 5744   0.272.217 44 51 / 5726   0.272.217 44 51 / 5727    
@aku.edu.tr   munirkaya@aku.edu.tr   foruc@aku.edu.tr    
(Anabilim Dalı Başkanı)            

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Kelam Bilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

         
Yrd. Doç. Dr. Mücteba Altındaş   Yrd. Doç. Dr. Ersan Özten        
0.272.217 44 51 / 5743   0.272.217 44 51 / 5764        
altindas@aku.edu.tr   erozten@aku.edu.tr        
    (Anabilim Dalı Başkanı)        

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Tasavvuf Bilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

 


TEFSİR ANABİLİM DALI

​Tefsir Bilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

     
Yrd. Doç. Dr. Musa Akpınar   Yrd. Doç. Dr. Ercan Şen   Arş. Gör. Dr. Fatih Özaktan   Öğr. Gör. H. Hüseyin Havuz
0.272.217 44 51 / 5759   0.272.217 44 51 / 5716   0.272.217 44 51 / 5760   0.272.217 44 51 / 5717
makpinar@aku.edu.tr   ercansen@aku.edu.tr   fozaktan@aku.edu.tr   hhhavuz@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)            
             
         
Öğr. Gör. Kadir Yıldırım   Arş. Gör. Mustafa Can        
0.272.217 44 51 / 5728   0.272.217 44 51 / 5704        
kadiryildirim@aku.edu.tr   mcan@aku.edu.tr