DEKANIN MESAJI

Sevgili Gençler ve Afyonlu Dostlar,

Yükseköğrenimini Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde sürdürmek isteyen siz gençler ve evlatlarını İslami İlimler Fakültesinde okutmak isteyen siz anne ve babalar, bizim için çok değerli ve çok özelsiniz. Siz gençler, geleceğin ilim ve irfan sahibi seçkin insanları olacaksınız. Siz veliler de milli ve manevi değerle yetişmiş olacak evlatlarınızla gurur duyacaksınız.

Memleketimizde önemli bir yeri olan Afyonkarahisar, ilim ve irfan şehri olmanın yanında vatanımızın kurtuluşunda müstesna bir öneme haizdir. Osmanlılar zamanında hatırı sayılır bir kül­tür potansiyeline sahip olduğu anlaşı­lan şehirde birçok şair, ilim adamı, sanatçı ve hattat yetişmiştir. Afyonkarahisar’ın yetiştirdiği değerlerden biri olan Ahmed Şemseddin Karahisarî Osmanlı’da hat sanatına öncülük etmiş ve bu sahada çığır açmış ekollerden biri kabul edilmektedir. Öyle ki Ahmed Karahisarî’nin geliştirdiği yâkutî üslubu sebebiyle kendisine “Yakut-i Rum” ve hat sanatına getirmiş olduğu yenilikler sebebiyle de “Şemsu’l-Hat” denilmiştir. Afyonkarahisar’da Ahmed Karahisarî gibi yetişen sayısız âlimlerden bazıları arasında, Hanefi fıkıh âlimi Hitab b. Ebi’l-Kasım Karahisarî, 15. yüzyılın en önemli mutasavvıflarından ve Akşemseddin ile beraber Fatih’e yol göstermiş olan Abdurrahim Mısri Karahisari, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en önemli muhaddislerden olan ve Sahih-i Buhari’yi Türkçe’ye tercüme ederek dilimize kazandıran Prof. Kamil Miras, Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür üstadı Ömer Faruk Atabek ve Modern Anatomi’nin Türkiye’deki kurucusu Tabib Ord. Prof. Dr. Mazhar Paşa sayılabilir. Ayrıca Afyonkarahisar’da bulunan Gedik Ahmed Paşa Külliyesinde yetişen âlimlerin de İslam’a yaptığı katkılar azımsanmayacak derecededir.

Afyonkarahisar’da sayısız ilim adamları yetişmiş, bundan sonrada yetişmeye devam edecektir. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde ve yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi’nde, huzur ve güven içinde eğitim ve öğretiminizi sürdürmeniz mümkündür. Fakülte yönetimi olarak tüm eğitim ve öğretim kadromuzla birlikte sizler için hizmete hazır ve en güzel olanı hazırlama gayreti içindeyiz.

Afyonkarahisar, bir ilim ve kültür şehridir. Yukarıda saydığımız önemli âlimlerin yanında, Mevlevi Dergâhı’nın ikinci piri kabul edilen Divane Mehmed Çelebi tarafından kurulan “Karahisar Mevlevihanesi”, asırlardır ibadet edilen camiiler ve âlimler yetiştiren medreseler mevcuttur. Fakültemiz, geçmişini yâd ederek, daha önce hizmet eden âlimlerin tecrübe ve ilminden faydalanıp, tarihi tecrübeyi ve birikimi dikkate alarak geleceğe yeni ufuklar açmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan, çağın gereği olan ilimlerin yanında geleneksel kültürümüzün izini de sürecek bir eğitim kadrosu oluşturarak yükseköğretime katkıda bulunacaktır.

Fakültemiz, huzurlu bir ortamda, Prof. Kâmil Miras kütüphanesi ve sosyal imkânlarıyla adeta bir cazibe merkezi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Karahisarî İlahiyat Yerleşkesi’nde, Hz. Peygamberden aldığı emaneti ifrat ve tefritten uzak, hurafe ve yanlış bilgilerden arınmış, ecdadına layık bir şekilde, geçmişinden faydalanan, temel kaynakları esas alarak her türlü ilme açık, akıl ve nakille uyum halinde eğitim öğretim vermeyi hedeflemektedir. Bu ortam siz gençlerle güzelleşecek ve yarınlarımız sizinle samedayessay şenlenecektir. Biz, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak, ülkemize hizmet için üstün meziyetlerle yetişecek, maddi ve manevi ilimlerle bezenecek bir eğitim hedeflemekteyiz.

Siz değerli gençlerimizi Afyonkarahisar’a İslami İlimler Fakültemize bekliyoruz.

Fakültemizde görüşmek üzere…

DEKAN

HIZLI ERİŞİM