Dr. Öğretim Üyesi Orkhan Musakhanov’un Kitapları Yayınlandı

Fakültemiz Öğretim Üyesi Orkhan Musakhanov’un yeni kitapları yayınlandı.

XVII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden Afîfüddin et-Tilimsânî’nin Allah ve rahman ismine dayalı ilâhî isimler nazariyesini kurduğu Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı eseri ve işârî tefsir usulüne göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara isimli eserleri Dr. Orkhan Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 “Afîfüddin Tilimsânî’nin İlâhî İsimler Nazariyesi ve Meâni’l-Esmâi’l-İlâhiyye Adlı Eserinin Tahkiki” isimli doktora çalışması İlahi İsimler Nazariyesi başlığıyla Litera Yayıncılık tarafından yayınlandı.