Felsefi, Kelami ve Fıkhi Yönleri Açısından Deizm Paneli Düzenlendi

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Emin UZ moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Araştırma Görevlisi Dr. Enes Taş, felsefi açıdan deizmi anlatarak başladığı konuşmasında deizmin felsefi temelleri ve ortaya çıkış sürecini ele aldı. Ardından söz alan Dr. Öğretim Üyesi Ersan Özten, kelâmî açıdan deizmi sunduğu konuşmasında İslam’da deizmin itikadi karşılığını irdeledi. Son olarak Dr. Öğretim Üyesi Münir Yaşar Kaya ise deistler hakkında İslam Hukuku’nda yer alan hükümlere değindi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, soru cevap kısmının ardından katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.