Kur’ân-ı Kerim’in Anlaşılmasında Siyerin Rolü

Fakültemiz hocalarından Araştırma Görevlisi Dr. Fatih ÖZAKTAN, “Kur’ân-ı Kerim’in Anlaşılmasında Siyerin Rolü” konulu bir seminer verdi. Özaktan, ilk olarak siyer ve siret kelimelerinin anlamı üzerinde durdu ve ardından şu konulara değindi; Siyer ilmi hadise ve olayları sebep sonuç ilişkisi içerisinde bir kronolojiye göre ele alır. Örneğin hadis kaynaklarında yer alan Uhud savaşı ile ilgili bölümlere baktığımızda rivayetler bir kronoloji ve sebep sonuç ilişkisi olmaksızın yer alır. Ancak siyer kaynaklarında aynı konu etraflıca anlatılır ve rivayetler kronolojik olarak ele alınır. Kuran’ın anlaşılması ve yorumlanmasında Hz. Peygamber’in ve sahabenin anlama şekli bizim için esastır. Yapacağımız yorumu bu temelin üzerine inşa etmeliyiz. Aksi takdirde Hz. Peygamber’in “Kim Kuran hakkında ilmi olmadan konuşursa isabet etse de hata etmiştir” veya “Kim Kuran hakkında kendi reyi ile konuşursa cehennemdeki yerine hazırlansın” uyarılarına düşebiliriz. Nitekim bugün, çeşitli akımlar ve oluşumlar, kendi düşüncelerini Kuran’a söyletmektedirler.

Konuşmanın son kısmında Kuran’ın anlaşılmasında siyerin rolüne dair örnekler veren Özaktan; “Ayette ikişer, üçer, dörder evlenin ifadesi yer almaktadır. Lafız her ne kadar emir şeklinde olsa da bu emir ibâha ifade etmektedir. Bu ayetten anlaşılması gereken manayı lafızdan hareketle ortaya koyduğumuzda hata ederiz. Hz. Peygamber’in anladığı şekli siyerden incelediğimizde lafzın zahirinden farklı bir anlam olduğunu öğreniriz. Nitekim sahabenin de ayeti lafzından hareketle yorumlamadığı, yapılan araştırmalar sonucunda sahabenin büyük bir kısmının tek eşle evli olduğunu ortaya koymuştur.” dedi. Öğrencilerin soruları ile seminer sona erdi. Hocamıza sunumundan dolayı teşekkür ederiz.