Arş. Gör. Faruk Oruç Doktor Oldu

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Faruk Oruç, 08.01.2019 tarihinde girmiş olduğu Doktora Tez Savunma Sınavında başarılı olmuş ve “Dr.” unvanı almıştır.