Akademik Kadro eski

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şen

ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Sabri Fani Dr. Öğr. Üyesi Emin Uz Öğr. Gör. Dr. Zakaria Kassab   Öğr. Gör. Dr. M. Kadhim alMajmaie
0272.218 3114   0272.218 3102   0272.218 3145   0272.218 3134
esfani@aku.edu.tr eminuz@aku.edu.tr zkassab@aku.edu.tr   @aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı) 0272.218
Öğr. Gör. Dr. Ola Hassan Öğr. Gör. Kasım Koç Öğr. Gör. Hasan Ambarek Arş. Gör. M. Emin Görgün
0272.218 3141   0272.218 3132   0272.218 3134   0272.218 3135
@aku.edu.tr kasimkoc@aku.edu.tr @aku.edu.tr megorgun@aku.edu.tr
Arş. Gör. Muhammet Çelik
ÖYP

HADİS ANABİLİM DALI

Hadis Bilim Dalı

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Arif Alkan Dr. Öğr. Üyesi Faik Akçaoğlu Arş. Gör. Mustafa Yasin Akbaş   Arş Gör. Bilal Değirmenci
0272.218 3115   0272.218 3125   0272.218 3110  ÖYP
aalkan@aku.edu.tr fakcaoglu@aku.edu.tr myakbas@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

İslam Hukuku Bilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

 
Dr. Öğr. Üyesi Münir Yaşar Kaya Arş. Gör. Dr. Faruk Oruç   Arş. Gör. M. Selman Tüfekçioğlu
0272.218 3140   0272.218 3127 ÖYP
munirkaya@aku.edu.tr foruc@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Kelam Bilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mücteba Altındaş Dr. Öğr. Üyesi Ersan Özten
0272.218 3139   0272.218 3122
altindas@aku.edu.tr erozten@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Tasavvuf Bilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

 

Öğr. Gör. Dr. Orkhan Musakhanov
0272.218 3142
omusakhanov@aku.edu.tr

TEFSİR ANABİLİM DALI

​Tefsir Bilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Musa Akpınar Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şen Arş. Gör. Dr. Fatih Özaktan Öğr. Gör. H. Hüseyin Havuz
0272.218 3136   0272.218 3121   0272.218 3128   0272.218 3130
makpinar@aku.edu.tr ercansen@aku.edu.tr fozaktan@aku.edu.tr hhhavuz@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Kadir Yıldırım Arş. Gör. Mustafa Can
0272.218 3131   0272.218 3129
kadiryildirim@aku.edu.tr mcan@aku.edu.tr

 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mebrure Doğan

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çakmak
0272.218 3101
fcakmak@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

Din Felsefesi Bilim Dalı

Arş. Gör. Hasan Çetin Arş. Gör. Nesrin Bağcı Erciyas 
0.272.218 31 50/  ÖYP
hasancetin@aku.edu.tr

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mebrure Doğan
0272.218 3133
mebruredogan@aku.edu.tr

Din Sosyolojisi Bilim Dalı


Dinler Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Sönmez
0272.218 3105
zsonmez@aku.edu.tr
(İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı)

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

İslam Felsefesi Bilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Ekber Şah Ahmedi Arş. Gör. Dr. Enes Taş
0272.218 3113 0272.218 3120
ahmadi@aku.edu.tr etas@aku.edu.tr

İslam Ahlakı Bilim Dalı

Mantık Bilim Dalı

 
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Eyüp Kurt

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

İslam Tarihi Bilim Dalı

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Kurt Öğr. Gör. Abdullah Çakmak
0272.218 3104 0272.218 3112
ekurt@aku.edu.tr acakmak@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı


İslam Sanatları Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Şenel
0272.218 3116
asenel@aku.edu.tr
(Anabilim Dalı Başkanı)

Türk Din Musikisi Bilim Dalı