Fakülte Komisyonları

MEZUNİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Emin UZ

Dr. Öğr. Üyesi Mebrure DOĞAN (Felsefe ve Din Bilimleri)

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ŞEN (Temel İslam Bilimleri)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp KURT (İslam Tarihi ve Sanatları)

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Emin UZ

Arş. Gör. Mustafa Yasin AKBAŞ

İNTİBAK VE MUAFİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ŞEN

Arş. Gör. Dr. Enes TAŞ

Arş. Gör. Dr. Faruk Emrah ORUÇ

Arş. Gör. Hasan ÇETİN

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Münir Yaşar KAYA

Öğr. Gör. Abdullah ÇAKMAK

FAKÜLTE DERGİSİ EDİTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Münir Yaşar KAYA

Arş. Gör. Dr. Faruk Emrah ORUÇ

WEB SAYFASI SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Ekber Şah AHMEDİ

Arş. Gör. Mustafa Yasin AKBAŞ

Hazırlık Eğitim ve Sınav Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri FANİ

Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAKMAK