Sevgili Gençler,
Üniversite sınavlarında gösterdiğiniz başarı sonucu tercihinizi Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak yaptığınız için sizleri ve ailelerinizi kutluyorum.
Tarihsel geçmişine kısaca bir göz atılırsa hemen görülecektir ki Afyonkarahisar bir ilim ve irfan şehridir. Yetiştirdiği birçok araştırmacı ve ilim insanıyla ülke tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim’e, Allah Resulü Muhammed Aleyhiselam’a ve ilme olan saygı, Osmanlı-İslam uygarlığında birçok bilim insanının yetişmesini de beraberinde getirmiştir. Mevleviliğin ikinci merkezi olarak tarihteki yerini alan Afyonkarahisar’da yerleşkemiz de adını Osmanlı/İslam uygarlığının görkemli yılarında ‘Şemsü’l Hat’ (Hat’tın Güneşi) olarak anılan, ekol sahibi bir hat ustası olan Ahmet Şemsettin Karahisarî’den (1468-1555) almaktadır. Onun en büyük eseri, Kanuni Sultan Süleyman adına yazdığı büyük boy Kur’an-ı Kerim’dir.
Ahmet Şemsettin Karahisarî’nin yanında, Hanefi fıkhının önemli isimlerinden Hitab b. Ebi’l-Kasım Karahisarî, AbdurrahimMısriKarahisari, Sahih-i Buhari’yi Türkçeye tercüme eden Prof. Kamil Miras, Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür üstadı Ömer Faruk Atabek, Prof. Dr. Mazhar Paşa… gibi çok sayıda ilim sahibi isim sayılabilir.
Fakültemizde yabancı uyruklu Arapça hocalarımızın da görev aldığı hazırlık sınıfımızla birlikte 5 yıllık bir eğitim/öğretim süreci vardır. Değerli öğretim elemanlarımızla, fiziksel imkânlarıyla, Fakültemiz’e ait öğrenci yurdumuzla, üniversitemizde ve Fakültemizdeki kütüphanelerimizle sizlere en iyi şekilde hizmet verilmeye çalışılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde ilk sıralarda yer almak,bilimsel bir kaliteyi yakalamak, mesleki ve bilimsel yeterliliğin yanında ülkesini seven, ahiret endişesi taşıyan, çalışkan, özverili insanlar yetiştirerek geleceğimizi kurmak amacımızdır. Kendi kaynaklarını iyi bilen, kaynaklarından endişe etmeyen özgüven sahibi, nitelikli, ilmi ve ahlaki değerleri ilk sıraya koyan öğrenciler yetiştirmek Fakültemizin en önemli hedefidir.
Afyonkarahisar’da geçireceğiniz yıllar içinde zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerekir. Öğretmenlik mesleği bir milletin geleceğini, tarih içindeki çizgisini belirleyen en önemli meslektir. Mezunlarımız öğretmen olarak çalışabilmekte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev alabilmektedirler. Nerede görev alınırsa alınsın hayata sıcak bakan, sorumluluklarını bilen kişiler mutlu ve kazançlı olacaktır. Mensubiyet, mes’uliyeti de beraberinde getirir. İslam’a mensup olmanın da sorumlulukları vardır. Sizlerin de mezun ettiğimiz öğrencilerimiz gibi Fakültemizi onurla temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Bu sorumluluğu bilen, paylaşan insanlar olarak her zaman sizlerin yanındayız.
Bu düşüncelerle eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum.

11 Aralık 2015, Cuma 2611 kez görüntülendi