1) Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek*

2021 yılının sonunda akran değerlendirmelerinin bitirilmesi,

2022 yılı sonuna kadar Temel İslami Bilimleri Bölümü; Alanında Yüksek Lisans programının açılması,

2023 yılı sonuna kadar İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü; Alanında Doktora programının açılması sağlamak,

2) Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak*

Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak,

2022 yılının sonuna kadar Kocatepe İslami İlimler Dergisinin Uluslararası W.O.S (Web Of Science) sitesinde taranması sağlamak,

Disiplinlerarası çalışmaların arttırılması,

3) Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak*

Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak,

Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve çığır açıcı araştırmaları desteklemek üzere araştırmacı insan gücü kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası araştırmaların artırılması,

Bu kapsamda akademik personelin her yıl en az bir makale olmak üzere toplamda üç makale ve bir kitap çalışması gerçekleştirmelerini sağlamak,

4) Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek*

2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde Fakültemiz öğrencilerinin en az bir TUBİTAK Proje başvurusu yapmasını sağlamak,

5) Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması*

Fakültemizde öğretim elemanı bulunmayan Anabilim Dallarına 2022 yılı sonuna kadar öğretim elemanı sağlamak,

6) Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak*

2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi sonuna kadar Tarih, Hukuk, İktisat ve Sosyoloji Bölümleri ile Yandal protokolü imzalamak,

7) Fiziki kaynakları güçlendirmek*

2022 yılı sonuna kadar bağışçılar aracılığı ile Fakültemize yeni bir eğitim binası kazandırmak için temel atılmasını sağlamak.

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefler göz ününde bulundurularak birim hedefleri belirlenmiştir.

Hedeflere Yönelik Riskler

01 Ekim 2021, Cuma 351 kez görüntülendi