1) Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek*

2021 yılının sonunda akran değerlendirmelerinin bitirilmesi,

2022 yılı sonuna kadar Temel İslami Bilimleri Bölümü; Alanında Yüksek Lisans programının açılması,

2023 yılı sonuna kadar İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü; Alanında Doktora programının açılması sağlamak,

2) Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak*

2022 yılının sonuna kadar Kocatepe İslami İlimler Dergisinin Uluslararası W.O.S (Web Of Science) sitesinde taranması sağlamak,

3) Araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesini artırmak*

Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan akademik personellerin tez çalışmalarının makale ve kitap olarak yayımlanmasını sağlamak,

4) Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek*

2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde Fakültemiz öğrencilerinin en az bir TUBİTAK Proje başvurusu yapmasını sağlamak,

5) Lisansüstü programların nitelik ve niceliklerinin artırılması*

Fakültemizde öğretim elemanı bulunmayan Anabilim Dallarına 2022 yılı sonuna kadar öğretim elemanı sağlamak,

6) Paydaşlara sunulan hizmetleri artırmak*

2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi sonuna kadar Tarih, Hukuk, İktisat ve Sosyoloji Bölümleri ile Yandal protokolü imzalamak,

7) Fiziki kaynakları güçlendirmek*

2022 yılı sonuna kadar bağışçılar aracılığı ile Fakültemize yeni bir eğitim binası kazandırmak için temel atılmasını sağlamak.

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefler göz ününde bulundurularak birim hedefleri belirlenmiştir.

01 Ekim 2021, Cuma 79 kez görüntülendi