ANABİLİM DALLARI:

1) Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı:

a. İslam tarihçiliğinin başlangıcı,

b. Kaynakları,

c. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi

d. Tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

Bu ana bilim dalı içerisinde  “Siyer-i Nebi”, “İslam Tarihi”, “İslam Medeniyeti Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

2) Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı:

a. Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar,

b. Bunların kaleme aldıkları önemli eserler,

c. Metin inceleme ve şerhi,

d. “Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konulardır.

3) İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı:

a. Türklerin İslam’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,

b. Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,

c. Türk-İslam coğrafyasına yayılmış belli başlı mimari abideler,

d. Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,

e. İslam öncesi ve İslam sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,

f. Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

g. Klasik ve dini Türk mûsikîsinin günümüze ulaşabilmiş örnekleri gibi konular incelenmektedir.

 

21 Eylül 2017, Perşembe 8892 kez görüntülendi