MİSYON ve VİZYON

Başta Temel İslam Bilimleri olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; İslami Bilimlerde donanımlı, İslami değerleri içselleştirmiş, pedagojik formasyona haiz, ehliyetli uzmanlar, imam hatip liseleri meslek dersleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmek; insanımızın maddîmanevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumumuzu donatmak fakültemizin misyonunu oluşturmaktadır.

Evrensel İslâmî değerleri, asrımızın ve toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun bir tarzda ve akademik ölçütler çerçevesinde ele alan; temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık içinde yorumlayan; tarihten tevarüs edilen sorumlulukla, edindiği bilgi, tecrübe ve kazanımları mikro âlemde ferdi, makro âlemde toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde sunan; bölgesinde olduğu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde her yönüyle örnek bir yükseköğretim kurumu olmak fakültemizin vizyonudur.

 

HEDEFLER

2023 Yılı Hedefleri

  1. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Doktora programının açılması
  2. Fakülte dergimizin (Kocatepe İslami İlimler Dergisi) uluslararası görünümünün artırılması ve Doaj, Web of Science ile Scopus indekslerinde taranması
  3. 2023 yılında BAP, TÜBİTAK ya da AB projelerinden birinde en az 5 öğretim üyesi veya öğretim elemanın yürütücü ya da araştırmacı olarak görev alması
  4. 2023 yılının sonuna kadar Fakültemiz öğretim üyelerinin Web of Science’da ve TR dizinde taranan dergilerde en ez birer yayın yapması
  5. Akademik personelin h-indeksi puanlarının artırılması
  6. Mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin tezlerinden en az birer yayın yapılması
  7. 2022 yılında başlanan ve sonuçlandırılmayan çalışmaların devam ettirilmesi
  8. Ahmet Karahisari İlahiyat Kampüsü’nde (Şuhut Yolu Üzeri) olan Fakülte binamızın ANS kampüsüne taşınması

*: 2019-2023-STRATEJIK-PLANI-Guncellenmis-Versiyon-2021‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2022-YILI-HEDEFLER

 

26 Şubat 2021, Cuma 386 kez görüntülendi