VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ (ÖZ AMAÇ)

Dinimizi ana kaynaklarından anlayıp yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilmi birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği hedeflemekle birlikte öznel yaklaşımları da dikkate alan, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen ve alanında öncü bir fakülte olabilmektir.

MİSYONUMUZ (ÖZ GÖREV)

İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp, bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşan, sistematik, tutarlı ve eleştirel bakış açısına sahip; kimliğimizi oluşturan değerlerimizi hem koruyup hem de geliştirerek toplumumuzun huzur ve devamlılığına katkıda bulunarak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve STK’lar ile işbirliği yapan nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmektir.